മാധ്യമങ്ങളേ വിശ്വസിച്ച് പോരുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ കാണരുത് : Nadhirshah


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/qenterta/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

മാധ്യമങ്ങളേ വിശ്വസിച്ച് പോരുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ കാണരുത്… 😀
അതല്ല പോലീസിലും, ഇവിടുത്തെ അന്വേഷണ രീതിയും ആണ് നിങ്ങള്‍ ഉറ്റ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആലുവ റൂറൽ എസ്.പി ഈ പറയുന്ന വാക്കുകള്‍ കേൾക്കുക. മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിലർക്കിങ്കിലും അപ്പോള്‍ മനസ്സിലാകും
: Nadhirshah

About admin

Check Also

CSKReturns Anthem _ IPL2018 _ Chennai Super Kings

#CSKReturns Anthem !!! #CSK #ChennaiSuperKings are back on this IPL 2018. It is time to …