എന്റെ ഹൃദയത്തിൻറെ വടക്ക് കിഴക്കേ അറ്റത്ത്


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/qenterta/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

നമ്മുടെ എല്ലാവരയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വടക്ക് കിഴക്കേ അറ്റം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മധുര നൊംബരങ്ങളും, ആഗ്രഹങ്ങളും, പിന്നെ…..നടക്കാത്ത പ്രണയങ്ങളും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ കോണ്. ആർക്കും പ്രവേശനം ഇല്ലാത്ത, നമുക്ക് മാത്രം ഇടയ്ക്കു കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൊച്ചു കോണ് . ആ വടക്കു കിഴക്കേ അറ്റത്തേക്കുള്ള കൊച്ചു കോണിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഈ കൊച്ചു സിനിമ.

Cast: Aneesha Ummer, Bibin Mathai, Roshan Anand, Vishnu Vidyhyadaharan, Manoj M B, Sangeeth Soman.

Written & Directed by: Anup Narayanan

Music: Joel Johns,

Cinematography: Prasad Yhogi,

Editing & Colouring: Anup Narayanan,

Guitar Motif: Simon CJ, Performed by Adelene Simon,

Humming: Angel Mary,

Dubbing & Sound Effects: Jibin George,

Audio Mixing & Mastering: Happy Jose (Woodpecker Studios, Kochi)

About admin

Check Also

ഒരു കാമുകനും ഇത് വരെ കേൾക്കാത്ത മറുപടി | Sundaran Shortfilm – Robin Machan & Samantha Jose

Story Direction – Robin Machan Produced by – sivasankaran nair, sumesh thampi, deen dennis Dop …