ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ നിവിന് പരിക്ക് Kayamkulam Kochunni


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/qenterta/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Nivin Pauly has sustained an injury on the sets of his upcoming movie ‘Kayamkulam Kochunni’ in Goa. Nivin was instructed fifteen days rest by doctors after his left hand got injured. The actor is expected to return to the set on April 2nd, according to crew members.

About admin

Check Also

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കിനി പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ ഉത്സവകാലം – മേരാ നാം ഷാജി

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കിനി പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ ഉത്സവകാലം. അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാൻ കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ മേരാ നാം ഷാജി മുഷിപ്പിക്കില്ല,ധൈര്യമായി മേരാ നാം ഷാജിയ്ക്ക് …